Grattis till pedagogiska lärarpriset 2016!

Idag utdelas Uppsala kommuns pedagogiska priser till tre pedagoger och en ledare. Priset årets pedagogiska lärare går till Anna Blomqvist – Bergaskolan.

Anna Blomqvist tar emot pedagogiska lärarpriset

Prisutdelningen sker måndagen den 12 december och prissumman är 8 000 kronor. 

Här är juryns motivering:

Anna Blomqvist har en alldeles särskild förmåga att väcka sina elevers nyfikenhet och engagemang både i och utanför klassrummet. Hon har en passion för sitt uppdrag som inspirerar till nyfikenhet och intresse för ämnet och uppgiften. Samtidigt skapar hon ett tryggt klimat för lärande där hon får eleverna att våga vara delaktiga i undervisningen och känna tilltro till sin förmåga att lyckas med uppgiften.

I en sådan miljö finns arbetsro och tolerans för olikheter där hon också utmanar och ger självförtroende. I dialog med föräldrar följer hon varje elevs utveckling med stor noggrannhet. Annas positiva inställning, engagemang och energi smittar av sig på alla runt omkring.

Här kan du läsa mer om priset och andra pristagare

2 december 2016