Skolpsykolog

Marie Björling

Psykologen ingår i skolans Elevhälsoteam och arbetar konsultativt gentemot skolpersonal och arbetslag. Det går även bra att vända sig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och situation i skolan. Psykologen genomför psykologbedömningar och har samtalskontakt med enskilda elever.

Bergaskolans psykolog heter Marie Björling och finns på plats måndagar-onsdagar.
Du når henne via mail: marie.bjorling@uppsala.se
   
eller på telefon: 070 – 353 32 79.
Uppdaterad: