Skolpsykolog

Hilda Åsander

Psykologen ingår i skolans Elevhälsoteam och arbetar konsultativt gentemot skolpersonal och arbetslag. Det går även bra att vända sig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och situation i skolan. Psykologen genomför psykologbedömningar och har samtalskontakt med enskilda elever.

Bergaskolans psykolog heter Hilda Åsander och finns på plats måndagar-onsdagar.
Du når henne via mail: hilda.asander@uppsala.se  
eller på telefon: 070 – 353 32 79.
Uppdaterad: