Skolpsykolog

Marie Björling

Psykologen ingår i skolans Elevhälsoteam och arbetar främst konsultativt gentemot skolpersonal och arbetslag. Psykologens uppdrag är att ge en ökad förståelse för barns förutsättningar till inlärning och medverka till en god lärmiljö. Psykologen kan också genomföra utredningar och bedömningar av elever med särskilda behov.

Det går även bra att vända sig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och situation i skolan. Psykologen genomför psykologbedömningar och har i vissa fall ett begränsat antal stödsamtal med elever som har skolrelaterad psykisk ohälsa.

Du når henne via mail: marie.bjorling@uppsala.se

   
eller på telefon: 070 – 353 32 79.

Under läsåret 20/21 är Marie på föräldraledighet. Istället är det Simon Skaaret som är psykolog på skolan. 

Uppdaterad: