Om skolan

Genom engagemang, kunskap och glädje skapar vi tillsammans skolan där alla lyckas!

/Vår vision

Bergaskolan ligger i statsdelen Kåbo. I närområdet finns Botaniska trädgården, Bror Hjorts hus, slottet, Evolutionsmuseet, Engelska parken och Stadsskogen. Skolans arkitekt är Gunnar Leche.

Bergaskolan är en F-6 skola med både grundskola och grundsärskola. Här finns ca 300 elever och 50 medarbetare. På Bergaskolan finns fritidshem för elever i F-3. De elever som går i 4-6 har möjlighet att gå till Disponentvillans fritidsklubb. Grundskolans fritidshem arbetar till viss del inkluderande med grundsärskolans fritidshem.

Vår skola ska vara en plats där alla känner sig trygga och välkomna. Vi vill också att våra elever ska vara delaktiga i sin egen inlärning och att varje elev ska stimuleras och utmanas på sin nivå. Eleverna ska ha inflytande över sin skoldag, så väl i det dagliga arbetet i klassrummet som i de forum där elevrepresentanter finns med för att föra elevernas talan.

Alla medarbetare på Bergaskolan arbetar i enlighet med vår vision och vår värdegrund. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar alla mot vår skolas mål. Arbetslagen ansvarar för hur man praktiskt arbetar mot målen och för hur man ger eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas

.

Uppdaterad: