Elevråd

Bergaskolans elevråd består av två elevrepresentanter från varje klass. Elevrådet träffas regelbundet en gång i månaden. Vårt mål är
att ta tillvara elevernas idéer och intressen och därmed utveckla skolan efter
demokratiska principer.

 

Uppdaterad: