Kvalitetsarbete

I Uppsala kommun har det utarbetats en gemensam metod för hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas i Vård & bildnings grundskolor. Ständig förbättring är grunden i detta kvalitetsarbete där både skolans medarbetare och elever ska vara delaktiga.  Gå in på våra sidor om Bergaskolans systematiska kvalitetsarbete för att se hur vår skola arbetar inom de olika områdena.

Bergaskolans kvalitetsarbete

Uppdaterad: