Värdegrund

Bergaskolan ska vara en plats där alla är trygga och där alla känner sig välkomna. Därför har vi en gemensam värdegrund som bygger på TRYGGHET, OMTANKE och ANSVAR.

Vi accepterar inte mobbning, våld och hot.

 

 

 

Uppdaterad: