Matråd

Matrådet har representanter från varje klass. Två till tre gånger per termin träffar de husmor Åsa Levén och ibland affärsenhetschefen för kost- och restaurang, Theres Mortensen. Eleverna får där framföra sina åsikter och vara med och ta beslut gällande matsalen.

 

 

 

8 december 2014