Miljögrupp

Miljögruppen på Bergaskolan består av två pedagoger och en eller två elevrepresentanter per klass i år 1-6.

Gruppen träffas 3- 4 gånger per termin.

Vi har arbetat med

  • Källsortering 
  • Medverkat i Clean Uppsala kommun
  • Aktuella miljöfrågor som bland annat nedskräpning och matavfall.

Miljögruppen fokuserar på att vara goda förebilder i miljöfrågor. Målet är att alla elever och all personal ska känna sig delaktiga i miljöarbetet.

 

8 december 2014