Skol-IF

Skolidrottsföreningen är en förening på skolan som engagerar sig i frågor kring idrottsevenemang för Bergaskolans alla elever. Föreningen innehåller representanter från årskurs 4 – 6 som träffas två gånger per termin.

 

 

 

8 december 2014