Tillgänglighetsredogörelse

Uppsala kommun står bakom den här webbplatsen. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är webbplatsen

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av den offentliga servicen digitalt.

Ta del av innehåll som inte är tillgängligt

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Be om tillgängligt innehåll via formulär på uppsala.se

Om du upptäcker brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker brister som är inte beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Rapportera brister via formulär på uppsala.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se

Kända tillgänglighetsbrister

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Följande brister har identifierats på webbplatsen. 

Bilder

 • En del bilder saknar korrekt alt-text.
 • På en del sidor används bilder som illustration till information, som inte återges i textform på sidan. 

Dokument och blanketter

 • På webbplatsen finns dokument och blanketter som inte uppfyller kraven.

Färg och form

 • Hänvisningar till innehåll beroende av sensoriska kännetecken påträffas på en del sidor.

Länkar

 • Vissa länkar öppnas i nytt fönster.
 • En del länktexter brister i sitt utformande.

Rubrikstruktur

 • På vissa sidor saknas korrekt sidstruktur och rubriknivåer hoppas över.

Skipplänk

 • Möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll saknas.

Språk

 • Ett fåtal sidor på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk.

Tangentbordsnavigering

 • En del sidor och element brister i tillgängligheten vid hantering av tangentbordet.

Textstorlek

 • Textinnehåll i vissa element försvinner vid förstoring och ökat textavstånd

Undantag från lagens krav

På webbplatsen finns publicerat material som är undantag från lagens krav. Det rör sig om

 • kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt)
 • dokument som publicerats före 23 september 2018
 • filmer som publicerats före 23 september 2020.

Så har vi testat webbplatsen

2021 granskades Uppsala kommuns webbplatser i samarbete med Begripsam AB och UseIt.  

Senaste bedömningen gjordes december 2021.

Uppdaterad: