Skolvalet

Val av skola till hösten 2018

  • 15-31 januari ska du som har ett barn som börjar förskoleklass i höst eller ett barn som nu går sista åk i en F-3, F-5 eller F-6 välja skola.
  • Du får ett brev med information och instruktioner i mitten av januari
  •      Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats.
  •      Närheten mäts i skolskjutssystemet och tar hänsyn till farliga vägar och gångvägar.
  •      Tidigare syskonförtur gäller inte längre.
  • Om ditt barn inte omfattas av valet i februari kan du ändå när som helst under året byta skola.

 

Läs mer om val till förskoleklass och grundskola på www.uppsala.se/skolval

Uppdaterad: