Fritidshem

På skolan finns två fritidshem som är integrerade i skolans lokaler. Det ena fritidshemmet (röda fritids) har sin bas i grundskolan och det andra (Kristallens fritidshem) i grundsärskolan.

Information om övriga lovdagar finns på hemsidans startsida under "Läsårstider".

Röda Fritidshemmet

På röda fritidshemmet går elever från förskoleklassen till årskurs tre samt en grupp från grundsärskolan.

Öppettider på Röda fritidshemmet: kl. 6.45–17.30. Skoldagen pågår kl. 8.20 - 13.30.

Verksamheten bygger på lokal handlingsplan för Bergaskolans fritidshem. Röda fritidshemmet har mycket lek och skapande verksamhet, både inne och utomhus, för att främja elevernas utveckling och sociala samvaro. Elevernas egna idéer och intressen tillvaratas. Varje vecka har vi flera fasta aktiviteter med allt från pyssel, lek och idott till programmering, musikskapande och brädspel. Vi vill att eleverna ska få en chans att väcka nya intressen samt öka kännedomen om den egna förmågan.

Vi har en inspirerande skolgård och närhet till natur och kultur vilket innebär mycket utevistelse och studiebesök.   

Eleverna är indelade i faddergrupper med 1-2 deltagare per klass i varje grupp. Tanken med faddergrupperna är att finna stöd i en kamrat och att vara goda förebilder för varandra. Vi träffas både under skol- och fritidshemstid för gemensamma aktiviteter.

 

Viktigt att söka plats på fritids omgående!
Behöver ditt barn plats på fritidshem i höst? Ditt barn kanske börjar i förskoleklass eller har nyss flyttat hit? Då behöver du söka plats omgående för att det ska vara klart innan sommarlovet. Fritidshem gäller för barn från förskoleklass till årskurs 3. Du hittar information och en e-tjänst för ansökan (eBarnUngdom) på uppsala.se.

 

Kristallens Fritidshem

På Kristallens fritidshem går elever från årskurs ett till årskurs fem.

Öppettider på Kristallens fritidshem: 07.00 - 17.30. Skoldagen pågår kl. 8.20-14.00.

Kristallens fritidshem består av två grupper, Björnarna och Lejonen. Vi alternerar veckovis mellan aktiviteter såsom bakning, aktiviteter i idrottssalen, drama och utflykter. Fritidshemmet Kristallen ämnar ta tillvara på elevernas intressen och nyfikenhet.

Kristallens fritidshem samarbetar med Röda Fritidshemmet i form av gemensamma återkommande lekaktiviteter samt vid öppning, stängning och lov.

På Kristallens fritidshem har vi en inspirerande skolgård och närhet till natur och kultur vilket innebär mycket utevistelse och studiebesök.   

 

Röda Fritids Tel. 018 -727 55 28

Kristallen och även Röda fritids Tel. 076 10 98 260

Fritidshemsansvarig Röda fritids grundskolan: Nathalie Cammilton

Fritidshemsansvarig Röda fritids grundsärskolan: Tina Danielsson

Fritidshemsansvarig Kristallen: Gustaf Jedland

nathalie.cammilton-hoglund@skola.uppsala.se

gustaf.jedland@skola.uppsala.se

kristina.danielsson3@skola.uppsala.se

Uppdaterad: