Grundsärskolan 1 - 6

 

Grundsärskolan har funnits på Bergaskolan sedan 2009 och har under denna tid utvecklat ett gott samarbete med grundskolan. Genom tillmötesgående och ambitiös personal och elever som trivs tillsammans skapar vi ett gott undervisningsklimat som gynnar alla elever. Våra klassrum är anpassade för elever med till exempel synskada, hörselskada eller rörelsehinder. I grundsärskolan arbetar specialpedagoger, grundskollärare, förskollärare, talpedagog, musiklärare, idrottslärare och assistenter. Grundsärskolan har 28 elever i årskurs 1-6 fördelade på 4 klasser.

Grundsärskolans vision

Genom engagemang, kunskap och glädje skapar vi tillsammans skolan där alla lyckas!

Bergaskolans mål för all verksamhet är:

100% når målen

100% trygghet

Grundsärskolans verksamhetsidé

För att nå optimal kunskapsutveckling vill vi erbjuda eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Det gör vi genom att ha en organisation med behöriga, kompetenta och engagerade medarbetare.

Bergaskolans grundsärskola ska vara en plats där alla är trygga och där alla känner sig välkomna. Därför har vi en gemensam värdegrund som bygger på trygghet, omtanke, ansvar och delaktighet. Vår värdegrund ska bidra till en god arbetsmiljö och ge en stabil grund för inlärning. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar sin självkänsla och sitt självförtroende för att de ska ha en positiv utveckling så väl socialt som kunskapsmässigt.

 

 

 

Uppdaterad: