Grundskola F - 3

Bergaskolans F-3 verksamhet har en klass i varje årskurs. Fritidsverksamhet erbjuds både före skoldagens start och efter dess slut. Eleverna i Bergaskolans yngre årskurser möter under sin skoldag pedagoger som arbetar både i skolan och i fritidshemmet. Genom att ta tillvara på personalens olika kompetenser får vi en helhetssyn som främjar kvalitén i skolan. Skola och fritidshem bidrar tillsammans till elevernas utveckling och lärande.

Klasserna har behöriga lärare med stor erfarenhet. En specialpedagog är knuten till arbetslaget. Specialpedagogen arbetar med undervisning i grupp, individuell undervisning och har nära samarbete med klasslärarna.

Varje barn tillhör en faddergrupp som träffas ett antal tillfällen under läsåret. I grupperna ingår barn från förskoleklass till årskurs 3. Faddergrupperna ger ökad trygghet och samhörighet.

Skolan har ett unikt läge med närhet till natur och kultur, till exempel Stadsskogen, Hågadalen, Biotopia, Bror Hjorths hus och andra historiska byggnader. Vi utnyttjar ofta dessa möjligheter och promenerar till de olika målen. På hösten har vi en vandringsdag och en skridskodag. På våren åker vi längdskidor och friidrottar

 

Uppdaterad: