Grundskolan 4 - 6

I årskurs 4-6 finns två klasser i varje årskurs. Klasserna har erfarna och behöriga lärare. Lärarna arbetar till viss del som ämneslärare. Det innebär att de är klassföreståndare i sin egen klass men undervisar i sina specifika ämnen både i den egna klassen och i pararellklassen. Det gör att elevrna förbereds för det arbetssätt med ämneslärare som de kommer att möta när de går vidare till högstadiet. Det gör även att lärarna kan fördjupa och fortbilda sig i sina specifika ämnen. På skolan finns en no-sal och en hemkunskapssal som eleverna i årskurs 4-6 kan nyttja.

Uppdaterad: