Information till vårdnadshavare gällande skolbarnomsorg

Du som vårdnadshavare som fått skolplacering i Förskoleklass eller åk 1-3 och vill ha skolbarnomsorg/fritidsplats måste ansöka om plats skyndsamt i eBu (e barn-ungdom) om du inte redan gjort det. Det gör du via

5 juni 2018