Rektor grundsärskolan

Vår skola ska vara en plats där alla är trygga och där alla känner sig välkomna. Våra ledord är: trygghet, omtanke, ansvar och delaktighet. Vi har en värdegrund som bidrar till en god arbetsmiljö och som ger en stabil grund för inlärning.  Eleverna ska utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende för att de ska ha en positiv utveckling så väl socialt som kunskapsmässigt. Ett gott samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personal är viktigt för att eleverna ska kunna utvecklas och känna att de lyckas. Tillsammans följer vi elevernas utveckling både genom de individuella utvecklingsplanerna, utvecklingssamtal samt genom de olika möten som sker på skolan.

Vi arbetar med skolutveckling på flera plan på skolan i samarbete med grundskolan men också med övriga kommunala grundsärskolor. Vår personal har träffar då de har möjlighet att ta del av goda exempel, intressanta forskningsrön samt tillfälle att gemensamt diskutera pedagogiska frågor. Genom detta har vi större möjligheter att låta alla elever lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

Välkommen att höra av dig om du har frågor om vår grundsärskola. Jag är också rektor för Johannesbäcksskolans grundsärskola.

Erika Norstedt, rektor Bergaskolans grundsärskola

E-post: erika.norstedt@uppsala.se

Telefon: 018-727 25 15

Mobil: 072-580 27 56

Uppdaterad: