Rektor

 

Jenny Westergren

Rektor:

jenny.westergren@uppsala.se 

 

Vår skola ska vara en plats där alla är trygga och där alla känner sig välkomna. Våra ledord är: trygghet, omtanke och delaktighet. Vi har en värdegrund som bidrar till en god arbetsmiljö och som ger en stabil grund för inlärning. 

Eleverna ska på Bergaskolan få möjlighet att utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende för att de ska ha en positiv utveckling så väl socialt som kunskapsmässigt. Vi strävar efter hög måluppfyllelse i hela vår verksamhet, som består av förskoleklass, skola och fritidshem. På Bergaskolan arbetar vi för att eleverna ska känna att de har inflytande övre sin skoldag och att de är delaktiga i sin egen inlärning. För att stötta eleverna i detta strävar vi efter att erbjuda varierade arbetssätt samt att konkretisera och tydliggöra kunskapsmålen för elverna. Ett gott samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personal är viktigt för att eleverna ska kunna känna att de lyckas. Tillsammans följer vi elevernas utveckling både genom elevernas individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal samt vid behov andra möten med vårdnadshavare.

 

Uppdaterad: