Skolplacering

Information till vårdnadshavare gällande skolbarnomsorg

Du som vårdnadshavare som fått skolplacering i förskoleklass eller åk 1-3 och vill ha skolbarnomsorg/fritidsplats måste ansöka om plats skyndsamt i eBu (e barn-ungdom) om du inte redan gjort det. Det gör du via:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/logga-in-i-ebarnungdom/

Som vårdnadshavare måste ni bekräfta erbjuden plats i eBu inom 8 dagar. När ni bekräftar ska inkomstanmälan göras i eBu.

Om platsen inte bekräftas inom 8 dagar avregistreras den och ny ansökan måste in om det önskas plats.

Alla vårdnadshavare ska uppdatera sin inkomst för att rätt avgift ska tas ut. Om fel avgift är registrerad blir vårdnadshavare betalningsskyldiga retroaktivt.

Uppdaterad: