Skolsköterska

Sara Isacsson.

Skolsköterskans arbetstider:måndag, tisdag, onsdag kl. 08.30-17.00

 

Eleverna är välkomna att själva söka upp mig vid behov under skoldagen och föräldrar/vårdnadshavare är också välkomna att kontakta mig vid alla sorters frågor och funderingar som rör barns och ungdomars hälsa eller om ni vill att jag ska träffa erat barn. Ibland kan jag vara upptagen eller iväg på  annat som t.ex. utbildning, möte, vaccinationshjälp på annan skola m.m. Lämna då ett meddelande via e-post, på telefonsvararen eller i mitt postfack så kontaktar jag er så snart jag kan.

Skolläkare

Vår skolläkare heter Louise Diös. Hon kommer till skolan några gånger per termin för bokade skolläkarmottagningar där hon träffar elever och vårdnadshavare främst för skolrelaterade hälsoproblem och medicinska bedömningar. Tid till skolläkare bokas via skolsköterska.

Informationen förs inte vidare

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. Det betyder att ingen annan får information om eleven utan att eleven och vårdnadshavaren har gett sitt samtycke.

Elevhälsan -med medicinsk inriktning

Så här jobbar vi för elevernas hälsa och utveckling.

Elevhälsan fortsätter barnhälsovårdens arbete och kan ses som elevernas företagshälsovård.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, åk.2, åk.4, åk.7 och åk.1 på gymnasiet som innefattar ett hälsosamtal och hälsoundersökning. (se basprogram).

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på www.uppsala.se).

Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) tillsammans med skolpsykolog, rektor och specialpedagog som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsosarbete och enskilda elevhälsofrågor.

Sara Isacsson

Tele: 018-727 54 45

e-post: sara.isacsson@uppsala.se

Uppdaterad: