Läxläsning

Pedagogerna på Bergaskolan har enats om att följande förutsättningar ska gälla då läxor ges:

· läxan ska vara kopplad till aktuell undervisning och inte vara ny kunskap

· läxan ska återkopplas- följas upp på lektionstid i direkt anslutning till läxan

· varje läxa måste ha ett tydligt syfte och vara genomtänkt

· det måste vara tydligt för eleven vad läxan går ut på

Målet är att eleven ska kunna klara av att göra läxor på egen hand men ibland är det önskvärt att en vuxen exempelvis lyssnar på läsning, hjälper till med planeringen eller stöttar på annat sätt.

Exempel på läxor:

· Befästa kunskaper genom att t ex träna inför prov. Färdighetsträna läsning, glosor, multiplikationstabeller eller klockan.

· Intervjua någon.

· Undersöka eller inhämta information utanför skolan.

· Förbereda sig inför en lektion genom att se ett klipp eller en film (sk Flipped classroom), läsa en text eller en blogg.

Läxan bör ges med god framförhållning. Detta för att eleven ska kunna planera och på så sätt ta ansvar för sin läxläsning. Ibland kan läxor ges med mindre framförhållning utifrån pedagogiska behov.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Läxläsning